little house

Østerbro Viborggade 70B

Amager Strandlodsvej 5

Valby Pakkerivej 1

Handelsbetingelser

Ved køb af  medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at little house ApS er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at little house ApS må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode, så længe medlemskabet løber. Betalingstransaktionen og medlemskabet gennemføres løbende på den dato hvor medlemskabet er tegnet. Little house ApS er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på medlemskabets beløb for den kommende medlemskabsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved køb af medlemskabet.

Ens medlemskabsaftale er altid gældende fra samme dato som købsdato og er gældende, indtil det opsiges af little house ApS eller kunden. Opsigelse kan ske med løbende måned + en måned fra købsdato efter aftalens indgåelse. Det vil sige, at man altid kun hæves for én medlemsperiode efter opsigelse. Opsigelse af medlemskabsaftale skal ske via egen medlemsprofil som er modtaget ved oprettelse.

Ved nedgradering af medlemskab, vil opsigelse om løbende måned + en måned være gældende fra den efterfølgende betaling i måneden. Ved opgradering af medlemskab til andet medlemskab er opsigelse løbende måned + 1 måned. Opgradering kan til enhver tid foretages ved at sende en mail til info@little-house.dk.

Ændring af kortoplysninger kan foretages via Medlemslogin på little house ApS hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes. Er dit kort udløbet eller har du frameldt dit kort via dit medlemslogin, er du fortsat underlagt at betale for medlemskabet indtil medlemskabet er opsagt jf. little house opsigelsesbetingelser.

Den månedlige medlemspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra little house ApS ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Medlemskabet kan sættes i bero i én måned hver sjette måned. Ved ny påbegyndelse af medlemskab er opsigelse løbende måned + 1 måned gældende fra købsdato. Det er gratis at sætte i bero.  Medlemskabet kan ikke opsiges under bero, og medlemskab som er opsagt, kan ikke sættes i bero.

Medlemskabet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af medlemskabet.

Ved oprettelse af profil på little house ApS hjemmeside accepterer man, at modtage nyhedsbreve fra little house. Man kan til enhver tid opsige modtagelse af disse.

Som medlem giver du little house ApS adgang til at hæve et ‘no show fee’ ved manglende fremmøde til tilmeldte hold. Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet. Såfremt man skulle have fået fejlregistreret et ‘no show’ fee, skal man henvende sig vedrørende dette senest 7 dage efter ‘no show’ registrering.

Hold med under 3 tilmeldte deltagere aflyses senest 2 timer inden holdstart. I juli måned vil hold være reduceret grundet sommerferie hos personale og undervisere.

I tilfælde af en pandemi, epidemi, force majeure eller lignende tilstand som resulterer et tvunget lukket little house, forlænges kundens medlemskab med det antal lukket periode ved opsigelse af medlemskab. Kunden skal selv gøre little house opmærksom på dette, når kunden opsiger medlemskabet.

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Fortrydelsen kan ikke tages i brug, hvis abonnementet er taget i brug. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Little house ApS har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre oprettelse af medlemskab. Little house ApS indsamler kun de oplysninger der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger såsom cpr. nr. eller konto-/kortnumre.

Ved handel gennem www.little-house.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere det bestilte medlemskab eller bestilling. Når sådanne oplysninger registreres, sikre little house ApS, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil little house ApS som dataansvarlig give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer. En registreret kan til enhver tid overfor little house ApS gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger:

Little house ApS

E-mail: info@little-house.dk

CVR-nr: 3992344